Podział ras psów: Szpice

Szpice to typ psów w większości prawdopodobnie pochodzących od psa północnego, który dwadzieścia tysięcy lat temu żył na północnych obszarach Eurazji. Ten z kolei był potomkiem wilka arktycznego. Szpice są najsłabiej modyfikowaną przez człowieka grupą, przez co charakteryzują się pierwotną budową, a ich wygląd jest bardzo zbliżony do przodków.

Wilki arktyczne
Różnice pomiędzy poszczególnymi rasami szpiców powstały na skutek dostosowania się do warunków geograficznych i klimatycznych ziem, do których psy przybyły. Ponieważ szpice rozprzestrzeniły się na ogromnych obszarach, wyizolowane od innych, nie miały szans zmieszania się w jedną główną rasę. Przez wiele lat rozwój tych psów opierał się tylko i wyłącznie na selekcji naturalnej. Dopiero mniej więcej od wieku zaczęto hodować je na podstawie subiektywnej selekcji człowieka, dla uzyskania określonych cech wyglądu i charakteru.

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *